Pronësia intelektuale, Shqipëria e 118-a në botë
Pronësia intelektuale, Shqipëria e 118-a në botë
20.10.2017 | 06:01
Indeksi Ndërkombëtar për të Drejtat e Pronësisë Intelektuale, në raportin e këtij viti e rendit Shqipërinë në vendin e 118 nga 129 të ekzaminuara, për çdo vit që nga 2015 ku u përfshi për herë të