Gjuha gjermane pasurohet me pesë mijë fjalë
Gjuha gjermane pasurohet me pesë mijë fjalë
23.08.2017 | 05:48
E vetmja gjë që është konstante është ndryshimi. Fjalët e mençura të filozofit grek Heraklit gjithashtu mbajnë të vërteta në gjuhën gjermane, në qoftë se teksti i ri fjalorit të gjuhës gjermane