Stili muzikor i Përmetit dhe Vlorës
Stili muzikor i Përmetit dhe Vlorës
22.03.2019 | 05:02
Spiro J. ShetuniMuzika tradicionale qytetare: Stile muzikore themelore (III)ParashtrimNjë art i madhërishëm, tradicional o profesionist, nuk lind domosdoshmërisht në një mjedis të gjerë