Çfarë do të thotë të jesh prodhues në Kosovë?
Çfarë do të thotë të jesh prodhues në Kosovë?
23.10.2018 | 04:32
Klubi i Prodhuesve të Kosovës (KPK), ka realizuar një video në cilën tregohet se çka do të thotë të jesh prodhues në Kosovë?Në këtë material flasin prodhues të fuqishëm dhe tregojnë se çka i duhet