Luhatja e çmimit të Bitcoin dekurajon ‘gërmuesit’
Luhatja e çmimit të Bitcoin dekurajon ‘gërmuesit’
20.03.2018 | 03:42
Bitcoin ka rënë në atë nivel ku nuk ka më përfitime për ta prodhuar.Sipas analistëve, rënia e madhe në vlerë e valutës ka bërë që kosto e prodhimit të një njësie të arrijë fitimin. Ky model i