Të rifitojmë BE-në përpara se ta marrë Bannoni
Të rifitojmë BE-në përpara se ta marrë Bannoni
03.08.2018 | 06:02
Radu MagdinVetëpërmbajtja është një virtyt evropian. Por, vini re: Sot bota e ka humbur ekuilibrin, të paktën matur me standardet e 30 viteve të fundit; aleatët përcaktohen si armiq; gjithkush e