Politika e jashtme amerikane sipas Donald Trumpit
Politika e jashtme amerikane sipas Donald Trumpit
22.06.2017 | 05:01
GEOPOLITICUS Lëkundja historike amerikane midis universalizmit dhe eksepsionalizmit, midis idealizmit dhe realizmit politik, është e destinuat të përcaktojë një pikë të re ekuilibri në radhë të parë