Supën e burgut apo gjobë për fjalën?
Supën e burgut apo gjobë për fjalën?
23.10.2018 | 04:00
Frano Kulli  Kryeministri ynë ka vendosë dhe për këtë po përgatit një ligj, që të mos e dënojë me burg njerëzinë që shpif, sipas tij. Domethënë edhe njerëzinë që tash e mbrapa do të guxojë të thotë