Pas synetisë, kthehet në traditë edhe operacioni i hundës Synetia apo e njohur në shkencat mjekësore si “circumcisio”, ndër vite ka qenë procedurë kirurgjikale e aplikuar masivisht në mesin e shqiptarëve.Synetia në gjuhën popullore apo rrethprerja sipas