Reja sëmuret Natën e Bajramit, vjehrra dyshon se e ka veç sa mos mi shtri petet e Bakllavës Reja e familjes Kullumxhiu nga një fshat i thellë në Kamenicë ka bërë një veprim të befasishëm, pasi qysh ka qenë më së miri gjatë krejt kohës së Ramazanit, është sëmurë tepër keq, pikërisht në ditën